کانال عباس آخوندی

گروه: کانال تلگرام اشخاص سیاسی, کانال ویژه

دیدگاه ها و اندیشه ...

بازدید : 15663
کانال شهیندخت مولاوردی

گروه: کانال تلگرام اشخاص سیاسی, کانال ویژه

کانال خبری شهیندخت مولاوردی نشردهنده ...

بازدید : 68481

کانال تلگرام اشخاص سیاسی
اگر نگاهی به تاریخ تاسیس و فعالیت و انحلال احزاب سیاسی در ایران بیاندازید، متوجه می شوید که به علت پدیدار شدن زمینه های خاص اجتماعی، حزب گرایی در ایران به اوج خود رسیده بوده است. در قانون اساسی مشروطیت، خبری از حزب و گروه های مختلف نیز نبوده و فقط به تشکل های اجتماعی نیز اشاره ای شده است. اشخاص سیاسی مختلفی در ایران و جهان وجود دارند که در دسته های مختلفی مانند آزادی خواهان، محافظه کاران و سوسیالیسم می باشند. در قرن بیستم، با افزایش ایدئولوژی ها، نظرات متفاوتی شروع به رشد کرد که از ایدئولوژی های گذشته نیز متفاوت تر بوده است، یکی از آن ها فمینیسم بود، که این حزب فمینیسم، اصرار داشتند نباید حقوق مردان در جامعه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی، بیشتر از زنان نیز باشد. نوع دیگر  از ایدئولوژی ها، بر پایه اکولوگیسم بوده است، آن ها بر این عقیده بودند که باید تلاش بیشتری برای بهبود و توسعه زیست محیطی بوجود آید. ایده های ناسیونالیسم بر پایه حفظ ملیت، فرهنگ و تاریخ بر روی کار آمد. از دیگر ایدئولوژی ها می توان به فاشیسم و نازیسم اشاره ای کرد که فرهنگ خود را برتر از فرهنگ های دیگران نیز می دانسته اند. در همه این ایدئولوژی ها، اشخاصی معروف در حوزه سیاست مشغول به فعالیت بوده اند که برای معرفی زندگی تک تک آن ها می توانید به کانال تلگرام اشخاص سیاسی مراجعه نمایید و اطلاعاتی را درباره آن ها بدست آورید. اگر می خواهید در معرض دید بیشتر در کانال های اجتماعی قرار گیرید، تنها کافی است، فرم عضویت گروه تلگرام را در سایت ادزاینجا پر نمایید.